2017N1015WEC7xm[X / Ford Chip Ganassi Team UK (C)Katsuhiko Kobayashi


(C) FMotorsports 2007 All Rights Reserved.